Fokker

In zijn artikel 'Philips in oorlogstijd' (NRC Handelsblad, 16 oktober), schrijft Wim Wennekes, dat er op Fokker gedurende de bezetting weinig was aan te merken.

Ik weet niet welke maatstaven Wennekes hanteert bij zijn beoordeling. Wel weet ik - uit eigen waarneming - dat Fokker tijdens de bezetting op grote schaal vliegtuigen van de Luftwaffe repareerde. Dat geschiedde onder andere in fabriekshallen in Amsterdam-Noord, die onder grote camouflagenetten waren verborgen. Daarmee heeft Fokker een directe bijdrage geleverd aan het op peil houden van de nazi-oorlogsmachine.

In hoeverre de Nederlandse Fokkerdirectie veel keus had, kan ik niet beoordelen. Maar deze directie is wel als zodanig in functie gebleven tijdens het uitvoeren van opdrachten voor de Luftwaffe.