BEMIDDELING

Inlichtingen: Stichting Nederlands Instituut voor Ouderschap en Scheiding (NIOS), Graaf Adolflaan 36, 3818 DC Amersfoort, (033) 4 62 28 13.

Echtscheiding hoeft niet langer gepaard te gaan met een slepende juridische procedure. Steeds vaker nemen scheidende echtparen een bemiddelaar in de hand, die beide partijen tot overeenstemming moet brengen. De voordelen: de scheiding is niet langer een strijd, maar een samenwerking, het gaat (vaak) sneller en de kosten zijn bij een voorspoedige afhandeling lager dan bij de 'klassieke' procedure met twee advocaten.

Bemiddelaars zijn te vinden binnen de advocatuur en in de sociale sector. Een echt-scheidsrechter is een sociaal wetenschapper die optreedt als arbiter. Er zijn zo'n zestien echt-scheidsrechters in Nederland, die zijn aangesloten bij het Stichting Nederlands Instituut voor Ouderschap en Scheiding (NIOS) in Amersfoort. De echt-scheidsrechters (afgestudeerde psychologen en pedagogen) hebben een cursus gehad waarin zij hebben geleerd hoe ze kunnen bemiddelen tussen scheidende echtelieden. De bemiddelaar stelt het recht van het kind op opvoeding door beide ouders voorop. Anders dan bij reguliere echtscheidingsprocedures, zitten beide ouders met de bemiddelaar rond de tafel om tot afspraken te komen. Naast overeenstemming over omgangsregelingen, streeft de echt-scheidingsbemiddelaar ook naar een goede alimentatieregeling. Van beide ouders wordt bekeken hoe hun draagkracht is. Pas als dat goed is geregeld, komen andere kwesties aan bod, eventueel met hulp van een jurist. Een advocaat stuurt vervolgens het verzoek tot scheiding naar de rechter, die snel (de afspraken zijn immers al gemaakt) een beschikking kan afgeven. De echt-scheidsrechter kost zo'n 530 gulden per maand. Het diagnostisch gesprek kost 120 gulden.