Banken passen en meten

Amsterdam, 23 OKT. Met het einde van de kasreserveperiode in zicht, proberen de banken in de laatste dagen te passen en te meten. Gemiddeld moeten zij, over de periode van 26 september tot en met vandaag 5.043 miljoen gulden aanhouden op de kasreserverekening bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Over teveel aangehouden bedragen derven ze rente-inkomsten. Indien banken te kort komen kunnen ze bij De Nederlandsche Bank (DNB) terecht, maar betalen ze het relatief hoge Lombardtarief (4,5 procent). Logisch dat zij zo precies mogelijk uit willen komen.

Tot en met afgelopen donderdag bedroeg het gezamenlijke saldo op de kasreserverekening gemiddeld 5.149 miljoen gulden. Een eenvoudige rekensom leert nu, dat de banken gedurende de eerste 21 dagen van de kasreserveperiode zo'n 106 miljoen gulden per dag te veel hebben aangehouden. Om rentederving te vookomen, zullen zij deze 'besparing' in de laatste dagen van de kasreserveperiode trachten af te bouwen. Het teveel aan middelen wordt uitgezet op de geldmarkt. Dit leidt tot een dalende daggeldrente, een effect in de laatste dagen van de kasreserveperiode, telkens opnieuw terugkeert. Deze keer zette de daling echter wel opvallend vroeg in, vanaf vorige week maandag, 13 oktober. Sindsdien daalde de daggeldrente van circa 3,30 procent naar 2,88 procent dinsdag jongstleden.

De Weekstaat, de verkorte balans van DNB, straalt verder een rustig beeld uit. De stijging van de dollar, gedurende de verslagweek ongeveer 3 cent, is terug te zien in de oplopende 'waarderingsverschillen goud en deviezen' met 331 miljoen gulden. Daarnaast heeft DNB, in lijn met de ruimte op de kasreserverekeningen, deze week een 250 miljoen gulden krappere speciale belening vastgesteld. Dit verklaart mede waarom het saldo van de kasreserverekening daalde van ruim 5.000 miljoen gulden aan het begin van de verslagweek naar 4.789 miljoen gulden maandag jongstleden. Hiermee wil DNB een al te forse daling van de daggeldrente voorkomen. Als morgen de nieuwe kasreserveperiode van start gaat, moeten de banken, tot en met 28 november, tesamen gemiddeld 5.054,9 miljoen gulden per dag aan gaan houden bij DNB.

Bron:ING Economisch Bureau