ANC-kopstukken genoemd als spionnen van apartheid

JOHANNESBURG, 23 OKT. Izimpimpi waren zij, spionnen voor de apartheid - drie zittende ANC-ministers, twee staatssecretarissen en twee provinciale premiers kregen die beschuldiging gisteren naar het hoofd geslingerd in het Zuid-Afrikaanse parlement.

De aantijgingen werden gedaan door het Pan Afrikaanse Congres (PAC) en leidden tot grote opschudding onder volksvertegenwoordigers van andere partijen. Het PAC zei dat president Mandela en vice-president Thabo Mbeki over een lijst beschikken van in totaal twaalf hooggeplaatste ANC-ers die zouden hebben gecollaboreerd. Het ANC heeft in een reactie de tenlastelegging van de hand gewezen en het PAC gevraagd de bewijzen te leveren.

Geruchten dat vooraanstaande leden van het ANC voor de vroegere apartheidsregering (tussen 1948 en 1994) werkten circuleerden al langere tijd, maar tot nu toe noemde niemand in het openbaar man/vrouw en paard. Het PAC, grote concurrent van het ANC onder het zwarte electroraat, deed dat gisteren wel. Patricia De Lille van het PAC somde ze op: minister van Defensie Joe Modise, minister van Openbare Werken Stella Sigcau, minister van Energie Penuell Maduna, twee onderministers, de premiers van de provincies Mpumalanga en de Oost-Kaap, Mathews Phosa en Arnold Stofile.

Een ander parlementslid van het PAC, Michael Muendane, vulde aan dat in totaal twaalf leden van de Nationale Vergadering “aan de andere kant van de raad' (waarmee het ANC werd bedoeld) destijds spionnen waren van de blanke regering. De voorzitter van het parlement, Frene Ginwale (ANC) eiste dat het PAC het woord 'spion' terugnam in zijn beschuldigingen, omdat die term “onparlementair” was. De twee PAC-leden accepteerden de correctie van de voorzitter, maar bleven verder bij hun standpunt. Volgens De Lille is de ANC-top in het bezit van de lijst met namen, maar weigert men deze openbaar te maken.

Een zegsman van het ANC, Ronnie Mamoepa, ontkende dat Mandela of Mkebi beschikken over een spionnenlijst. “Ons standpunt is dat de beschuldigingen de integriteit, goede naam en reputatie van vooraanstaande leiders van het ANC in ernstige mate ondermijnen. Op diegenen die dergelijke beschuldigingen doen ligt de last ze te bewijzen”, aldus Mamoepa. De woordvoerder van Mandela, Parks Makahlana, noemde de claims van het PAC “absolute onzin” en de lijst met namen een “verzinsel van de media”.