VS verlagen kosten van grotere NAVO

WASHINGTON, 22 OKT. De kosten van de uitbreiding van de NAVO zullen lager uitvallen dan de 27 tot 35 miljard dollar waarvan de Verenigde Staten tot nog toe uitgingen.

Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Cohen gisteren voor de Amerikaanse Senaat verklaard. De oorspronkelijke Amerikaanse ramingen gingen volgens Cohen uit van een uitbreiding met vier in plaats van drie landen (de VS wilden ook Roemenië bij de uitbreiding betrekken). Een meevaller is verder dat de legers van de landen met wie de NAVO nu in onderhandeling is, in een aantal opzichten beter zijn uitgerust dan was aangenomen. In december zal bekend worden hoeveel de uitbreiding van de NAVO precies zal kosten, als de lidstaten een uitvoerig onderzoek hebben afgerond.

Bij de behandeling in de VS van de uitbreiding van de NAVO, die door de Senaat moet worden goedgekeurd, is door een aantal senatoren aangedrongen op het maken van duidelijke afspraken over een verdeling van de kosten die de uitbreiding met zich meebrengt. De VS zijn bereid de komende tien jaar in totaal 2 miljard dollar voor hun rekening te nemen, de rest van het bedrag moet worden betaald door de nieuwe lidstaten (10 tot 13 miljard dollar voor hoger opgeleid personeel en het aanpassen van wapen- en communicatiesystemen) en de huidige Europese NAVO-leden, die zo'n 10 miljard dollar moeten betalen voor “regionale militaire verbeteringen”. De resterende 8 tot 10 miljoen dollar zouden door alle leden moeten worden gedragen, inclusief de VS.

De Europese landen hebben zich tot nog toe verzet tegen betaling van de bedragen die door de VS werden genoemd. Volgens onder meer Frankrijk moest de uitbreiding mogelijk zijn zonder noemenswaardige uitbreiding van de defensiebegrotingen. Duitsland verklaarde dat alleen in uiterste noodzaak aan de uitbreiding zou worden betaald.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Albright, die gisteren eveneens door de Senaat gehoord werd, verklaarde dat voor de Europese terughoudendheid begrip moet worden getoond, gezien het streven van de landen in de Europese Unie te komen tot een gezamenlijke munt. Niettemin hebben de Europeanen zich volgens de minister aan de uitbreiding gebonden. (Reuter, AP)