V-raad is het niet eens over sancties tegen Irak

NEW YORK, 22 OKT. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn er niet in geslaagd de Veiligheidsraad tot een beslissing over nieuwe sancties tegen Irak te bewegen.

Ondanks persoonlijke interventies van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, voelen Rusland, Frankrijk en Egypte tot dusverre niets voor het Amerikaanse plan, Irak te treffen met een reisverbod voor militairen, politiemannen en officieren van de inlichtingendiensten, dit wegens de weigering van de Iraakse regering om informatie over verboden wapens te verschaffen en inspecties toe te staan. De Veiligheidsraad is verdeeld over de kwestie.

Rusland heeft een ontwerp-resolutie opgesteld waarin Irak met een reisverbod wordt bedreigd; dat verbod zou - na een stemming van de Veiligheidsraad - over een half jaar ingaan als Irak dan niet heeft voldaan aan de eisen. De Amerikanen hebben een ontwerp-resolutie opgesteld waarin sprake is van een reisverbod dat over een jaar automatisch ingaat als Irak in gebreke blijft, zonder dat de Veiligheidsraad er opnieuw over zou moeten stemmen. De Amerikanen hadden de ontwerp-resolutie gisteren in stemming willen brengen, maar zagen daarvan af toen bleek dat er geen overeenstemming bestond.

De Veiligheidsraad moet zich vandaag opnieuw over de kwestie buigen. Maar de Egyptische vertegenwoordiger zei gisteren dat het denkbeeld van een reisverbod “van de baan” is. De Russische ambassadeur Lavrov zei gisteren dat een reisverbod zonder nieuwe, aanvullende stemming in de Veiligheidsraad over een half jaar “een slecht precedent” vormt. Minister Albright heeft deze week haar Russische en Franse collega vergeefs gevraagd het Amerikaanse standpunt te steunen.

Waarnemers menen dat het landen als Frankrijk en Rusland in werkelijkheid gaat om commerciële belangen. Beide landen hebben lucratieve handelscontracten met Irak afgesloten en zijn tegen aanvullende sancties. Irak van zijn kant ziet zich door het gebrek aan overeenstemming aangemoedigd in zijn eis, alle sancties op te heffen. De Iraakse ambassadeur bij de VN zei dat Bagdad “de komende maanden” rekent op opheffing van de sancties. (AP)