PvdA tegen kartelvorming in woningbouw

DEN HAAG, 22 OKT. De PvdA wil dat het kabinet een onderzoek doet naar mogelijke kartelvorming op gebieden die zijn aangewezen voor nieuwbouw, de zogenoemde Vinex-locaties bij de grote steden.

Gemeenten en projectontwikkelaars zouden onderling afspraken maken om woningen 'gefaseerd' op de markt te brengen, en daardoor de prijs van die huizen onnodig hoog houden.

Tweede-Kamerlid Duivesteijn (PvdA) verwees gisteren bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) naar de nieuwbouwgebieden rond Den Haag. Duivesteijn heeft de indruk dat daar door gemeente en marktpartijen “de greep op tempo en prijs wordt bewaakt”. Hij hekelde de trage woningbouw in de Vinex-locaties. Als het kabinet geen onderzoek wil doen naar kartelvorming, zal de PvdA hiertoe zelf het initiatief nemen.

Het kabinetsbeleid is gericht op een verdere bundeling van woningbouw in en rond de steden en beperking van de bouw in andere gebieden. De overheid heeft daartoe een aantal gebieden aangewezen waar duizenden woningen komen. Voorbeelden van deze Vinex-locaties zijn Ypenburg (bij Den Haag), Wateringse Veld (Den Haag) en de Waalsprong (Nijmegen-Arnhem).

Ook de andere grote partijen, behalve de VVD, drongen aan op meer sturing door de overheid. De overheid moet volgens D66 “zo scherp mogelijk optreden” tegen verdere woningbouw in gebieden waar geen massale woningbouw is gepland.

Streek- en bestemmingsplannen staan woningbouw buiten de Vinex-locaties nu vaak toe. Volgens D66-Kamerlid Versnel moet die mogelijkheid worden beperkt als zulke plannen al zijn goedgekeurd. Voor toekomstige plannen moet de woningbouw aan banden worden gelegd, eventueel via een noodwet.