Pensioenregeling gewraakt; GroenLinks wil debat over EU-parlement

DEN HAAG/BRUSSEL, 22 OKT. Op verzoek van GroenLinks zal de Tweede Kamer volgende week met premier Kok en staatssecretaris Vermeend (Financiën) debatteren over de kwestie van de pensioenregeling voor Europarlementariërs.

Het Tweede-Kamerlid Rosenmöller is partijgenoot van Europarlementariër N. van Dijk, die de kwestie vorige week in het televisie-programma Netwerk heeft aangekaart.

Bij zijn verzoek te interpelleren wees Rosenmöller er gisteren op dat Nederland op diverse manieren bij de kwestie is betrokken. Zo kunnen Nederlandse Europarlementariërs een deel van de pensioenpremie aftrekken van de belasting die zij in Nederland betalen. Bovendien heeft de Europese Raad van regeringsleiders, waarvan premier Kok deel uitmaakt, “mede autoriteit op het terrein van de begroting van het Europees Parlement”, aldus Rosenmöller.

GroenLinks zal premier Kok in het debat vragen zich in de Europese Raad in te zetten voor de afschaffing van de “buitensporige pensioenregeling” van de Europarlementariërs. “Bovendien vind ik het niet van deze tijd dat de Europese belastingbetaler daaraan mee moet betalen, doordat een deel van de pensioenpremie aftrekbaar is.”

Rosenmöller wil tijdens het debat staatssecretaris Vermeend dan ook om opheldering vragen over de aftrekbaarheid.

Inmiddels heeft een twintigal, vooral Nederlandse, Europarlementariërs gisteren gevraagd om herziening van hun bekritiseerde vrijwillige pensioenregeling. Zij vinden dat het fonds minder aantrekkelijk moet worden gemaakt door de eigen bijdrage van parlementariërs te verhogen. Ook vragen ze de Europese Rekenkamer de regeling te onderzoeken op “legitimiteit en integriteit” en om eventueel aanbevelingen te doen voor aanpassingen.

Het initiatief werd genomen door Piet Dankert (PvdA), zelf overigens lid van het pensioenfonds. Doel is volgens Dankert een rechtvaardiger systeem waarin de Europarlementariër de helft van de premie betaalt. Nu draagt hij slechts eenderde bij, ongeveer 1500 gulden per maand. De rest komt uit de begroting van het Europees Parlement.

Morgen zal het parlement over de voorstellen stemmen. Het is twijfelachtig of het wordt overgenomen, want lang niet alle Europarlementariërs willen de huidige regeling wijzigen.

De pensioenvoorziening voor Europarlementariërs werd vorige week bekritiseerd in het televisieprogramma Netwerk. Nel van Dijk (GroenLinks) eiste naar aanleiding van de uitzending een onmiddellijke opheffing van het fonds - “de grootste uitwas in het vergoedingensysteem” - , ook al omdat het belegt in Franse kernenergie. Het programma van Netwerk, dat het vergoedingensysteem in het Europees Parlement doorlichtte, wordt fel bekritiseerd door Europarlementariërs die thans bijeen zijn in Straatsburg.

De plenaire vergadering werd maandag geopend met een debat naar aanleiding van de uitzending. Irritatie is er vooral over de suggestie dat parlementariërs die vrijdagochtend de presentielijst tekenen, vervolgens onmiddellijk naar huis gingen. Een aantal van de zo geportretteerde parlementariërs heeft de zitting echter wel bijgewoond, zo is gebleken.

De Franse vice-president van het parlement, Nicole Fontaine, zat zelfs een deel van de vergadering voor. Parlementariërs dreigen naar de rechter te stappen en stellen voor de toegang voor journalisten tot het Europees Parlement te beperken.

De voorzitter van de liberale fractie, Gijs de Vries, heeft er in het beraad van fractievoorzitters nogmaals op aangedrongen de plannen voor verscherpte controle op de reiskostenvergoeding en presentiegelden snel uit te voeren. Hij wil dat de nieuwe regels per 1 november worden ingevoerd.