Patrijs op wildlijst, maar jacht niet vrij

DEN HAAG, 22 OKT. De patrijs (perdix perdix) staat sinds gisteren wel op de zogenoemde wildlijst, maar mag voorlopig nog niet vrij worden bejaagd, omdat het dier ook op de lijst van beschermde diersoorten staat. Dat besliste de Tweede Kamer gisteren bij de stemming over de amendementen van de Flora- en Faunawet.

Tweede-Kamerlid Van Middelkoop (GPV), die samen met Stellingwerf (RPF) het 'patrijs-amendemenent' indiende, zei tevreden te zijn over de aparte status van het dier. Van Middelkoop: “Het is een wat algemenere formulering dan specifiek voor de patrijs. Als bijvoorbeeld de haas op de 'rode lijst' van beschermde diersoorten komt te staan, moet de jacht daarop ook opgeschort worden.”

Zodra de patrijzenpopulatie weer voldoende hersteld is om de jacht het hoofd te kunnen bieden, verdwijnt het dier van de rode lijst en mag het weer vrij bejaagd worden. Op de wildlijst, die tot gisteren 29 vrij bejaagbare diersoorten telde, staan ook nog haas, houtduif, fazant, wilde eend en konijn.

De stemming over de amendementen werd gisteren voortgezet nadat het voor het herfstreces tot een staking van de stemmen was gekomen. Dat gebeurde bij de stemming over een amendement van Van den Bos (D66) over de zogenoemde intrinsieke waarde van het dier. Hoewel Kamervoorzitter Bukman deze keer uitdrukkelijk vroeg of iemand wederom behoefte had aan een hoofdelijke stemming op dit wijzigingsvoorstel, liet Van den Bos die kans voorbijgaan. Zijn voorstel werd verworpen.

“Een inschattingsfout”, meent Van Middelkoop (RPF). “Er zaten grote gaten bij het CDA en als ik even vlug geteld heb, dan had Van den Bos het kunnen winnen op een hoofdelijke stemming. Gelukkig voor ons benutte hij die kans niet, het leek wel of hij niet op zat te letten.”

Van den Bos doet de bewering van Van Middelkoop af als “klinklare onzin”. “Ik ben er juist de hele ochtend mee bezig geweest en dacht een meerderheid achter me te hebben. Dat Hendriks nu ineens tegenstemt terwijl hij vorige keer voor stemde, kan ik ook niet weten. Het is jammer, de Kamer laat hier een kans liggen om de wet doorzichtiger te maken.”

Waarschijnlijk beslist de Kamer vrijdag of de wet wordt aangenomen of verworpen.