Mr. M. Jager

Mr. M. Jager, commissaris van de koningin in Flevoland, neemt op 21 november het voorzitterschap van de vereniging Slachtofferhulp Nederland over van A. Kosto, oud-staatssecretaris van Justitie. De algemene ledenvergadering moet op 21 november nog wel instemmen met de voordracht van het bestuur.