Lisette van der Wel

De Pauline Jaricotprijs 1997 is toegekend aan Lisette van der Wel, projectmedewerkster van de protestantse medefinancieringsorganisatie ICCO (ontwikkelingssamenwerking). Zij kreeg de prijs van 5.000 gulden voor haar afstudeerscriptie theologie, getiteld: 'Gelijk geschapen voor God. Een onderzoek naar de lezing van het scheppingsverhaal door de moslimtheoloog Riffat Hassan in vergelijking met enkele theologes'.