Leeuwarden pakt onveiligheid aan

LEEUWARDEN, 22 OKT. Ruim een maand na de gewelddadige dood van Meindert Tjoelker (30) heeft de gemeente Leeuwarden 42 maatregelen aangekondigd om de veiligheid op straat en in horecagelegenheden te vergroten.

In de gisteren verschenen nota 'Nee! tegen geweld' wordt onder meer voorgesteld portiers een speciale opleiding te laten volgen, zodat ze beter leren omgaan met geweld en conflicten. Ook wordt gepleit voor het opzetten van een centraal signaleringssysteem, waar taxichauffeurs en horeca-ondernemers onraad kunnen melden. Gedacht wordt aan een mobilofoonnetwerk of een centraal telefoonnummer dat kan worden gebeld bij gewelddadige situaties op straat of in cafés. Verder wil de horeca een “zwarte lijst” aanleggen van geweldplegers die herhaaldelijk in de fout gaan. Hun kan eventueel de toegang tot de uitgaansgelegenheden worden ontzegd.

Het plan is opgesteld door politie, horeca, gemeente, buurtverenigingen en openbaar ministerie. “We komen bewust met concrete voorstellen, die zichtbaar moeten zijn voor de burger”, aldus H. Klarenbeek, een van de samenstellers namens de gemeente Leeuwarden.

Hij noemt het een groot pluspunt dat er in een kort tijdsbestek een plan van aanpak op tafel ligt. “Na dit afschuwelijke drama was iedereen ervan overtuigd dat het probleem van zinloos geweld moest worden aangepakt. Alleen met meer blauw op straat kom je er niet.”

Eerder kondigde de politie meer surveillances in het centrum aan en een ruimere bezetting van het binnenstadbureau in de weekeinden.

Het openbaar ministerie wil onderzoeken of plegers van geweld met een lik-op-stuk-beleid binnen dertig dagen voor de rechter kunnen worden gebracht. Ook wordt onderzocht of daders van geweldsmisdrijven als bijzondere voorwaarde een straatverbod opgelegd kunnen krijgen. Om de veiligheid op straat te vergroten, wil de gemeente de verlichting langer laten branden, nachtelijk openbaar vervoer laten rijden en het wonen in de binnenstad stimuleren.

In het plan wordt aangekondigd dat de dood van Tjoelker, die 18 september werd doodgeschopt nadat hij vier mannen aansprak op baldadig gedrag, volgend jaar zal worden herdacht.

Het plan is een herdenkingsvideoband te maken die op scholen als lesmateriaal kan worden gebruikt. Voorgesteld wordt om jonge kinderen weerbaarheidstrainingen te geven, hoe om te gaan met agressie.

De Friese theatergroep Tryater zal een productie maken met als thema zinloos geweld, die op scholen zal worden opgevoerd.