Kamer volgt kritiek telecomwet

ROTTERDAM, 22 OKT. Een meerderheid van de Tweede Kamer deelt de kritiek van het toezichthoudend college op de telecommunicatie (Opta) dat de nieuwe telecomwet onvoldoende inspeelt op technologische ontwikkelingen. D66 meent dat Opta met zijn huidige bevoegdheden een diepgaander onderzoek zou kunnen starten naar 'Het Net', het op Internettechnologie gebaseerde besloten netwerk dat PTT Telecom begin deze maand heeft gelanceerd.

Voorzitter J. Arnbak van de Opta (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) pleit in een brief aan minister Jorritsma voor meer bevoegdheden. Hij vindt onder meer dat Opta kortingsregelingen, tariefsdifferentiatie en nieuwe initiatieven (zoals Het Net) van te voren moet kunnen toetsen. “Ik kan me daarin vinden”, zegt fractiespecialist G. Leers van het CDA. H. Kamp van de VVD zegt: “Wij delen de gedachte dat Opta een krachtige regulator moet worden.” G. Roethof van D66 is minder genegen de bevoegdheden van Opta uit te breiden. Volgens haar is het overduidelijk dat bijvoorbeeld de problematiek rond Het Net ook nu al behoort tot het takenpakket van de Opta. “Ik gun de Opta meer bevoegdheden, maar ook binnen de bestaande ruimte hadden ze serieuzer moeten omgaan met de kritiek van Internetaanbieders op Het Net.” Roethof deelt wel Arnbaks kritiek dat de nieuwe telecomwet zich te veel beperkt tot uitwerking van Brusselse regelgeving zonder dat er voldoende wordt ingespeeld op technologische vernieuwingen. Van Leers en Kamp zijn eenzelfde mening toegedaan. “Wel is gebleken dat het dodelijk kan zijn als je onvoldoende inspeelt op Brusselse richtlijnen”, tekent Kamp daarbij aan. Hij doelt op de veiling van frequenties voor mobiele telefonie ('DCS 1800'), die vorige maand opnieuw is uitgesteld, omdat Jorritsma tegemoet moet komen aan Brusselse kritiek op dit wetsvoorstel.Van Leers zegt: “Wij zijn bang dat de nieuwe telecomwet binnen de kortste keren verouderd zal zijn. Jorritsma reageert traag.” Op 30 oktober wordt in de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden over het toezicht op de telecommunicatie.