Jeltsin gedwongen tot serieuze concessie

MOSKOU, 22 OKT. De Russische regering zal de ontwerp-belastingwet, waar zeven jaar aan is gewerkt, grondig herzien. Dat is de belangrijkste concessie die president Jeltsin gisteren de communistische oppositie heeft gedaan, in ruil voor het schrappen van een motie van wantrouwen tegen de regering van premier Tsjernomyrdin en haar liberale economische beleid.

“Mijn fractie heeft besloten de motie van wantrouwen in te trekken”, zei Gennadi Zjoeganov, leider van de communisten, na overleg met Jeltsin en consultatie van zijn achterban. Zjoeganovs partij, die samen met de nationalisten het Russische parlement beheerst, stuurde aanvankelijk aan op een kabinetscrisis uit protest tegen de voorgestelde staatsbegroting voor 1998 waarin nauwelijks financiële steun is gereserveerd voor de verpauperde onderklasse.

Het persbureau Itar-Tass publiceerde een brief van Jeltsin waarin hij de intrekking en aanpassing van het wetsvoorstel ter hervorming van het belastingstelsel aankondigde.

De fiscale hervorming is de hoeksteen van het door het Internationale Monetaire Fonds voorgeschreven beleid om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Het wetsvoorstel, waarop drieduizend amendementen zijn ingediend, brengt het aantal heffingen terug van 200 naar 30, met een zwaar minder accent op het 'afstraffen' van winst. Doel is de inning van belasting effectiever te maken en investeringen aan te moedigen. Na Jeltsins concessies is het de vraag of het nieuwe belastingsysteem, waarop het budget voor 1998 is gebaseerd, volgend jaar zal ingaan.

Bij de onderhandelingen met de leiders van de grootste fracties in de Doema heeft Jeltsin de parlementariërs ook een betere toegang tot de staatsmedia beloofd. Er komt een speciale krant met parlementair nieuws.

Ook heeft de president zijn politieke tegenspelers uitgenodigd voor een rondetafelconferentie op 22 november in het Kremlin. “Er is geen alternatief voor een dialoog tussen de machthebbers en de leidende politieke krachten”, zo schrijft Jeltsin in zijn brief. De gemaakte afspraken noemt hij “een basis voor compromis”.