FNV: geen 'brand' in havens

ROTTERDAM, 22 OKT. De Vervoersbond FNV eist dat directeur J. Schermer van de stichting Samenwerkende Havenbedrijven (SHB) instemt met de fusie van de Amsterdamse en Rotterdamse havenpool. Vakbondsonderhandelaar N. Stam wil de eis echter niet koppelen aan onderhandelingen over de reorganisatie van de Rotterdamse pool. Die worden vandaag tussen de SHB en de bonden gevoerd.

Gisteren zetten de havenarbeiders uit Rotterdam en Amsterdam de Vervoersbond FNV zwaar onder druk door tijdens de onderhandelingen ook de fusiewens in te brengen en daar het overleg snel op vast te laten lopen. In de ogen van de achterban krijgt de bond dan de handen vrij om de stakingskassen ook in Rotterdam te openen. Dan kunnen de 315 ontslagen werknemers van de failliete Amsterdamse havenpool daadwerkelijk ondersteund worden met acties vanuit Rotterdam. Vakbondsbestuurder N. Stam verzette zich tegen de koppeling. “Dat zijn eisen tegen beter weten in. Ze zijn alleen maar bedoeld om de haven in brand te steken.”

Werknemers van de havenpool SHB hebben vanochtend een blokkade opgericht op de Reeweg in Rotterdam. De actie heeft plaats bij de hoofdingang van een vestiging van het containerbedrijf ECT, die aan de weg ligt. De actie is mede een protest tegen het ontslag van Jeroen Toussaint, voorzitter van de ondernemingsraad van SHB. Toussaint heeft afgelopen vrijdag een rechterlijk verbod aan zijn laars gelapt om niet op te roepen tot stakingsacties.

In Rotterdam zijn vandaag de onderhandelingen over de reorganisatie van de havenpool begonnen. De directie wil de pool inkrimpen naar negenhonderd man. De werknemers krijgen een vierdaagse werkweek en ze moeten 15 procent loon inleveren. De bonden vinden de loonsverlaging onaanvaardbaar.