Drs. M.A.M. Wöltgens

Drs. M.A.M. Wöltgens, burgemeester van Kerkrade en lid van de Eerste Kamer (PvdA) en voormalig fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, is benoemd tot voorzitter van het Sectorbestuur voor de Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Wöltgens is bij het SBO de opvolger van prof. dr. B. de Vries, die voorzitter is geworden van het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.