Drs. C.L.J. van Overbeek

Drs. C.L.J. van Overbeek is door het bestuur van de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP) aangewezen als voorzitter van deze centrale, een samenwerkingsverband van zeven bonden in de collectieve sector. Van Overbeek is de opvolger van L.G.M. Poell, die acht jaar voorzitter is geweest.