Correcties & Aanvullingen

Verkeerde foto

Bij het artikel Broers Baan stijgen op rijkenlijst (in de krant van dinsdag 21 oktober, pagina 18) stond niet de foto van een lid van de familie Brenninkmeijer van het kledingbedrijf C&A, maar een foto van prof.mr. A.F.M. Brenninkmeijer. Prof. Brenninkmeijer, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit in Leiden en vice-president van de Centrale Raad van Beroep in Utrecht, is geen lid van de familie Brenninkmeijer van C&A.

Fusies

In het artikel Persoonlijke verhoudingen van groot belang bij fusies (in de krant van 18 oktober, pagina 7) was bij de naam van de auteur Paul Frentrop geen functie vermeld. Frentrop is directeur van Dutch Corporate Governance Services, een instelling die institutionele beleggers bijstaat in het gebruik van de aan hun aandelenbelangen verbonden zeggenschapsrechten.