Consumentenbond krijgt laatste hulp

DEN HAAG, 22 OKT. Staatssecre- taris A. Van Dok-Van Weele (Economische Zaken) wil de Consumentenbond, die kampt met geldproblemen, een eenmalige financiële bijdrage geven. Dit zegt Van Dok (PvdA) vandaag in een gesprek met deze krant. De Consumentenbond moet volgens de overheid op eigen benen kunnen staan en de afgelopen jaren is de subsidie dan ook geleidelijk teruggebracht tot nul gulden dit jaar.

Wel krijgt bond van de overheid opdrachten voor onderzoeken naar bijvoorbeeld de markt voor financiële producten, zoals koopsompolissen en beleggingsfondsen. Met dergelijke opdrachten van derden moet de bond uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Op dit moment wordt de Consumentenbond echter geteisterd door grote financiële problemen. Dat is een streep door de rekening van Van Dok, die de organisatie beschouwt als een belangrijke bondgenoot van de consument. De consument wordt namelijk ook geacht zijn eigen zaakjes te kunnen regelen met de aanbieders van goederen en diensten. Om die reden wil Van Dok de Consumentenbond financieel bijspringen. “Ik hecht aan een sterke consumentenorganisatie en ben dan ook bereid nog één keer geld bij te passen om een definitieve kick off mogelijk te maken. Hoeveel, dat hangt af van het uiteindelijk businessplan van de Consumentenbond. In elk geval zoveel, dat het mogelijk is om met een schone lei te beginnen, in die zin dat ze de zaak sluitend kunnen krijgen”, zegt Van Dok.

Van Dok wil dat fabrikanten ook op de etiketten gaan vermelden of hun product genetisch gemanipuleerde grondstoffen bevat. “Ik vind dat duidelijkheid moet worden geboden, als de consument hierom vraagt”, zegt Van Dok. Binnen de WTO, de wereldhandelsorganisatie, is afgesproken dat novel food-producten op de markt mogen als deze niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Voor het winkelen langs de elektronische snelweg verwacht Van Dok dat overheidsregulering noodzakelijk wordt, nu er sprake is van een “maatschappelijk verschijnsel”.