THE ECONOMIST

Wetgeving voor het verwerken van afval is contra-productief, omdat wettelijke maatregelen het evenwicht tussen vraag en aanbod verstoren. Dat concludeert het Britse weekblad The Economist in een artikel over afvalverwerking en hergebruik in de Verenigde Staten.

Zo hoog als de prijzen voor afval waren in 1995, zo laag zijn ze nu. En het eind van de malaise is nog niet in zicht, ondanks de huidige herstructurering van de recyclingsector, waar per jaar 16 miljard dollar wordt omgezet. De twee grootste Amerikaanse afvalverwerkingsondernemingen, Waste Management en Browning-Ferries, hebben veel bedrijfsonderdelen gesloten, vooral in de papiersector. De vraag naar kringlooppapier groeide tot en met 1995, omdat de overheidsinstanties in de VS sinds 1993 verplicht zijn minstens voor dertig procent kringlooppapier te gebruiken. Om aan de grote vraag te voldoen werden er tientallen installaties gebouwd voor het ontinkten van gebruikt papier. Maar toen de prijzen voor oud papier hoog bleven en toen de papierindustrie in het buitenland de productie van goedkoop wit papier opvoerde, daalde de vraag naar kringlooppapier. De pasgebouwde ontinktinstallaties zijn nu grotendeels buiten gebruik.

In de sector plastics is de situatie nog veel erger. Grote ondernemingen als Du Pont en Union Carbide hebben de kringloopindustrie geheel verlaten. De overheid blijft plastic afval inzamelen, terwijl er nauwelijks meer capaciteit is om het te verwerken. The Economist verwijst naar het goede voorbeeld van de staal- en aluminiumindustrie. De ondernemingen in deze sector maken nu tweederde deel van de nieuwe producten uit gebruikt materiaal, dankzij het evenwicht tussen vraag en aanbod, en zonder bemoeienis van de overheid.

Het weekblad The Economist is verkrijgbaar in de kiosk. www.economist.com