'Saneer schuld minima'

AMSTERDAM, 21 OKT. De Amsterdamse VVD-fractie wil de schulden van minima eenmalig kwijtschelden. Het gaat om huurachterstand, schulden bij winkels, medische rekeningen en studiekosten. Voorwaarde voor kwijtschelding is dat de sociale dienst voortaan de uitkering beheert en daarvan ook voor de cliënt de woonlasten betaalt.

Volgens VVD-raadslid F. Houterman “is spaarzaamheid weliswaar een liberale deugd”, maar moet de gemeente Amsterdam mensen helpen die kunnen aantonen dat ze buiten hun schuld financieel in de problemen zijn geraakt. Voor deze zogenoemde Operatie Schoon Schip is volgens de VVD naar schatting zo'n 10 à 20 miljoen gulden nodig. Volgens de VVD gaat het volgens een eerste ruwe schatting om zo'n 10.000 mensen.

De Amsterdamse PvdA-wethouder J. van der Aa (Sociale Zaken) is “verheugd dat nu ook de VVD aandacht voor armoede heeft”. Hij is benieuwd of de liberale partij tijdens de algemene beschouwingen deze week woord houdt als het gaat om het vrijmaken van geld uit de algemene reserve. Van der Aa ziet de Operatie Schoon Schip als “een eenmalige actie”. “Het kan nooit in plaats van de normale schuldsanering komen.” Nu al kent Amsterdam een schuldsaneringsregeling waarvan jaarlijks zo'n 6.000 mensen gebruik maken.