Rekenkamer: slechte controle op kalveren

DEN HAAG, 21 OKT. De controle op het gebruik van hormonen en andere verboden stoffen bij vleeskalveren vertoont volgens de Rekenkamer “ernstige tekortkomingen”.

Het ministerie van Landbouw houdt onvoldoende toezicht op de keuringen van kalveren, die worden gedaan door het bedrijfsleven zelf. De Rekenkamer onderzocht over de afgelopen twee jaar de stand van zaken bij de keuring van vleeskalveren op het gebuik van verboden stoffen zoals hormonen en andere groeibevorderende middelen. Het ministerie van Landbouw laat deze controle over aan de particuliere Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV).

Met hormonen behandeld vlees kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de consument. De Rekenkamer stelt dat de SKV te weinig steekproeven uitvoert, waardoor “er grote kans” is dat er dieren worden goedgekeurd die met verboden stoffen zijn behandeld. Bovendien worden er fouten gemaakt bij de uitvoering van steekproeven, waardoor de kans op onterechte goedkeuring van kalveren “nog verder” toeneemt. Uit het onderzoek van de Rekenkamer bleek ook dat bij het onderzoek naar verboden stoffen veel te hoge normen worden gehanteerd. “Bovendien bleek SKV bij geconstateerd gebruik van verboden stoffen pas actie te ondernemen wanneer de concentratie vijf keer hoger is dan de in zijn eigen richtlijnen toegestane norm.”

De opsporingsdienst van het ministerie, de Algemene inspectiedienst (AID), komtin actie nadat de SKV het gebruik van verboden stoffen meldt. Maar de handelswijze van de AID bij dergelijke meldingen “laat ernstig te wensen over”, vindt de Rekenkamer. “Door te laat reageren en door fouten bij de opsporing worden overtreders niet of sporadisch veroordeeld.”Het ministerie van Landbouw is het maar gedeeltelijk eens met de kritiek van de Rekenkamer dat de techniek van de keuringen moet worden verbeterd.