Onvoldoendes kosten docent baan

UTRECHT, 21 OKT. Een fulltime economiedocent aan de Hogeschool van Utrecht wordt per 1 november ontslagen wegens disfunctioneren. De man nam onder meer tentamens af waarvoor gemiddeld een 3 werd gescoord en negen van de tien studenten zakten. Hij heeft geen recht op een wachtgelduitkering van zeven ton. Dat heeft de kantonrechter in Utrecht bepaald.

De man, die dertien jaar werkte bij de hogeschool, raakte in oktober 1995 in opspraak nadat 95 procent een onvoldoende scoorde voor een tentamen waarvoor gemiddeld een 2,96 werd gehaald. Later gebeurde dat nogmaals: 97 procent haalde onvoldoende, een gemiddelde score van 2,6. Omdat hij daarna een jaar lang “weigerde zijn onderwijs” te verbeteren met proeftentamens, betere planning, up-to-date lesmateriaal en nabesprekingen besloot faculteitsdirecteur Rietveld de man voor te dragen voor ontslag.

De rechter spreekt in zijn vonnis over 'sabotage' en 'verwijtbaar ontslag'. Volgens regels van de uitkeringsorganisatie USZO maakt een docent na verwijtbaar ontslag geen aanspraak op wachtgeld. De man, midden vijftig, had bovenop zijn wachtgelduitkering nog vier ton schadevergoeding geëist als vertrekpremie. De kantonrechter heeft hem vijftigduizend gulden toegewezen, op voorwaarde dat hem een wachtgelduitkering ontzegd wordt.

De docent zelf wil niet in de publiciteit treden. Zijn raadsman mr. D. Van Kampen verwijt de hogeschool het tentamen in oktober 1995 te hebben aangegrepen als kapstok voor ontslag van een dure, oudere docent. Nooit is onderzocht waarom zijn cliënt toen zoveel onvoldoendes uitdeelde, aldus Van Kampen, die zegt dat de becijfering een afspiegeling was van het gehaalde niveau.

Maar faculteitsdirecteur Rietveld spreekt van een “arrogante docent die vastgeroest bleef in zijn eigen keizerrijk en meende dat zijn rechtspositie onaantastbaar was”.

Een anonieme student zegt in hogeschoolblad Trajectum: “De manier waarop de docent ons behandelt geeft het gevoel dat hij ons ziet als een stel domme kinderen waar hij mee kan spelen en die hij de grond in kan boren om zichzelf beter te voelen.”

Dit kalenderjaar kregen, zo blijkt uit USZO-cijfers, 260 voormalig werknemers in basis-, voortgezet- en hoger onderwijs geen wachtgeld na verwijtbaar ontslag. Doorgaans gaat het om leerkrachten die zich zich schuldig hebben gemaakt aan ontucht met leerlingen of een greep deden in de kas.