Onvoldoende toezicht op markt telecommunicatie

DEN HAAG, 21 OKT. Het college dat toezicht houdt op de Nederlandse telecommunicatiemarkt (OPTA), heeft onvoldoende bevoegdheden om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. De toezichthouder wil prijsveranderingen van PTT Telecom van te voren kunnen toetsen en ingrijpen in overleg tussen aanbieders over het gebruik van elkaars netwerken.

Dat zegt prof. dr. J.C. Arnbak, voorzitter van de begin augustus opgerichte Opta (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). “Iedereen denkt dat wij alle problemen zullen oplossen”, zegt Arnbak. “Dat is een gevaarlijke veronderstelling als wij maar beperkte bevoegdheden hebben.” Arnbak wil een aantal wijzigingen in de nieuwe telecommunicatiewet die nog door de Tweede Kamer behandeld moet worden. Arnbak doet daartoe een aantal voorstellen in een brief die afgelopen vrijdag is verstuurd aan minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat). Jorritsma streeft ernaar de nieuwe telecommunicatiewet met ingang van begin volgend jaar in werking te laten treden. Volgens Arnbak is het echter onwaarschijnlijk dat dit lukt.

In de ogen van Arnbak beperkt de nieuwe telecomwet zich te veel tot de uitvoering van Europese richtlijnen en laat hij te weinig ruimte om in te spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen. “(...) hierin is het risico gelegen van een versneld verouderingsproces voor de Telecommunicatiewet”, schrijft Arnbak.

Hij pleit ervoor de nieuwe wet minder technologiegebonden te maken waardoor beter kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van Internet en mobiele telefonie. Als voorbeeld noemt hij 'Het Net', het besloten en op Internettechnologie gebaseerde netwerk dat PTT Telecom begin deze maand heeft gelanceerd.

De Tweede Kamer-fracties van D66 en PvdA menen dat Opta klachten van Internetaanbieders niet voldoende serieus heeft onderzocht. Volgens de Internetaanbieders maakt PTT Telecom zich met 'Het Net' schuldig aan concurrentievervalsing

“De Internetaanbieders zijn in alle staten van opwinding en menen dat wij een PTT-vriendelijk beleid voeren”, zegt Arnbak. “Maar volgens de wet hebben wij hierover geen bevoegdheden.”

Hij pleit ervoor de nieuwe telecomwet zo te wijzigen dat Opta in de toekomst aan Koninklijke PTT Nederland (KPN) toestemming zou moeten geven voor nieuwe diensten zoals Het Net, die voortbouwen op de dominante positie die het bedrijf heeft in de telecommarkt.

In dat geval zou KPN bijvoorbeeld van te voren moeten bewijzen dat het verliezen uit Internetactiviteiten niet structureel opvangt met winsten uit andere activiteiten (kruissubsidies).

Ook over kortingsregelingen, tariefswijzigingen in geografische gebieden, nummerportabiliteit en de bedragen die PTT Telecom in rekening brengt voor gebruik van haar netwerk (interconnectietarieven) wil Opta zich van te voren kunnen uitspreken.

    • Michiel van Nieuwstadt