Kok hekelt programma van de VVD

DEN HAAG, 21 OKT. Minister-president en PvdA-leider Kok wijst het voorstel van de VVD af om in een volgende kabinetsperiode het minimumloon te verlagen. Ook keert hij zich tegen het beperken van de duur van de werkloosheidsuitkering, zoals de VVD bepleit in het gisteren verschenen ontwerp van haar verkiezingsprogramma. Kok zei dit vanmorgen in het Radio-I Journaal.

Volgens Kok is het VVD-programma onevenwichtig. Hij zei gisteravond: “Het is meer op het economische gericht, en minder op het sociale. Meer op het versterken van wat sterk is dan het steun geven aan wat minder sterk is.”

Ook de lijsttrekker van het CDA, De Hoop Scheffer, keerde zich in zijn eerste reactie tegen verlaging van het minimumloon en beperking van de WW-uitkering.

PvdA-fractieleider Wallage noemde het VVD-programma “markant onevenwichtig”. “Op een aantal sociaal belangrijke onderwerpen wordt door de VVD vrij onversneden rechtse taal geuit”, aldus Wallage.

Kok en Wallage zeiden overigens niet dat de in hun ogen grote verschillen tussen de ontwerp-verkiezingsprogramma's van PvdA en VVD een barrière vormen voor een nieuwe paarse coalitie. Kok wees erop dat de VVD ook bij de verkiezingen van '94 verlaging van het minimumloon nastreefde, daarin bijgevallen werd door D66 en deze maatregel uiteindelijk buiten het regeerakkoord van het kabinet is gebleven. Er werd toen wel de mogelijkheid geschapen “om voor bepaalde sectoren en voor bepaalde tijd, minder dan het minimumloon te betalen voor mensen die onvoldoende werkervaring hebben”. Een wetsvoorstel hiertoe is dit jaar in de Kamer gesneuveld.