Japan tekent verdrag mijnen

TOKIO, 21 OKT. Japan zal binnenkort het verdrag over het uitbannen van landmijnen ondertekenen. De Japanse premier, Ryutaro Hashimoto, heeft dat vanochtend meegedeeld.

Het besluit betekent dat Japan zich distantieert van zijn belangrijkste militaire partner, de Verenigde Staten. Vorige maand sloten zich ongeveer honderd landen op een conferentie in Oslo aan bij het verdrag, maar de Amerikaanse regering weigerde omdat zij een uitzondering wil op het verbod tot het gebruik van landmijnen voor het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Korea. Landmijnen zijn daar nodig om de Noord-Koreaanse dreiging in te dammen en helpen op die manier juist om mensenlevens te redden, aldus de Amerikaanse redenering. Totdusver sloot de Japanse regering zich daarbij aan. Het verdrag wordt begin december formeel bekrachtigd op een bijeenkomst in de Canadese hoofdstad Ottawa. Een aantal belangrijke landen, zoals China, Rusland, India, Pakistan en Israel, heb zich geheel afzijdig gehouden bij de onderhandelingen over het verdrag. Ze zullen er zich dus vooralsnog ook niet aan binden. (Reuter)