Doema trekt motie van wantrouwen in

MOSKOU, 21 OKT. Het is “voor 99 procent zeker” dat de motie van wantrouwen tegen de Russische regering niet in stemming komt. Dat heeft vice-voorzitter Vladimir Ryjkov van de Doema, de Russische Tweede Kamer, vanochtend gezegd.

Tot het intrekken van de motie, na weken van bittere strijd over de economische koers van Rusland, is volgens voorzitter Gennadi Selezjnov van de Doema vanmorgen besloten tijdens een onderhoud van president Jeltsin met de voorzitters van de grootste fracties. In de loop van de dag zullen deze laatsten hun achterban inlichten over het bereikte akkoord, zo zei de Doema-voorzitter. President Jeltsin had eerder op de ochtend al geëist dat de vertrouwenskwestie van de agenda zou worden gehaald.

Het Kremlin en de regering van premier Tsjernomyrdin willen een wettig fundament leggen voor verdere markthervormingen en het op orde brengen van de staatsfinanciën. De ontwerp-begroting voor 1998 en een nieuwe belastingwet, die ter goedkeuring aan de Doema zijn voorgelegd, worden als essentieel gezien voor het aantrekken van meer buitenlandse investeringen. Maar het door communisten en nationalisten gedomineerde parlement vindt dat het liberale economische beleid een verwoestende uitwerking heeft.

Vorige week dienden 146 volksvertegenwoordigers een motie in om het vertrouwen in de regering-Tsjernomyrdin op te zeggen. President Jeltsin, die eerder gedreigd had het parlement desnoods te ontbinden, voorkwam een kabinetscrisis door tijdens het parlementaire debat op te bellen met het aanbod persoonlijk deel te nemen aan een rondetafelgesprek met de oppositie.

Communistenleider Gennadi Zjoeganov meldde vanmiddag dat daarbij is afgesproken om met alle politieke krachten in Rusland op 22 november een nieuw rondetafelgesprek te houden in het Kremlin. Het gevraagde ontslag van een van de twee vice-premiers, Boris Nemtsov en Anatoli Tsjoebais, als hoofdarchitecten van Ruslands economische beleid, is niet ter sprake gekomen. Maandag al vond er een overleg plaats tussen Jeltsin, Tsjernomyrdin en de voorzitters van beide parlementskamers.

Tegen een andere haard van verzet, de beweging 'tegen de afbraak van het leger' van het Doema-lid Lev Rochlin, is de Russische openbaar aanklager in het geweer gekomen. Die onderzoekt of de generaal b.d. voor het oproepen tot een staatsgreep vervolgd kan worden. Rochlin zei het afgelopen weekend dat zijn beweging het regime van Jeltsin omver wil werpen.