Deense minister wil strenge asielpolitiek

KOPENHAGEN, 21 OKT. De Deense premier Poul Nyrup Rasmussen heeft Thorkild Simonsen, de 71-jarige burgemeester van Aarhus, benoemd tot de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Simonsen volgt Birte Weiss op, die sinds december vorig jaar naast het ministerie van Binnenlandse Zaken ook dat van Volksgezondheid leidde.

Volgens de sociaal-democraat Rasmussen heeft Weiss, die wel zal aanblijven als minister van Volksgezondheid, zelf gevraagd om een einde te maken aan de zware dubbelfunctie. Maar analisten zien in de ministerswisseling in de eerste plaats een poging van de centrum-linkse regering om, voorafgaand aan de verkiezingen van september 1998, de groeiende invloed van extreem-rechts in te dammen.

Simonsen staat bekend als een voorstander van de harde lijn met betrekking tot de Deense immigratiepolitiek. Hij kritiseerde in 1994 de benoeming van Weiss op Binnenlandse Zaken, omdat ze een te ruimhartig immigratiebeleid zou voeren en te weinig oog zou hebben voor de problemen in de grote steden. In een reactie op de benoeming zei Rasmussen dat het vluchtelingen- en immigratiebeleid van groot belang is, maar dat het door sommige partijen ten onrechte bovenaan de politieke agenda werd geplaats om zo “gemakkelijk te scoren”. “Daarmee los je echter geen problemen op - dat doe je met concrete voorstellen en concrete resultaten wel”, aldus de premier.

Volgens een recente opiniepeiling zouden de extreem-rechtse Progressieve Partij en de Deense Volkspartij, die daarvan een afsplitsing is, nu samen 21 zetels halen in het 179 zetels tellende parlement, dat is tien meer dan bij de verkiezingen van 1994. Verwacht wordt dat extreem-rechts in de grote steden bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand flink zal winnen. (Reuter, AFP)