Code moet militair weghouden bij drugs

DEN HAAG, 21 OKT. Sinds vandaag heeft de Nederlandse krijgsmacht een geschreven gedragscode voor alle militairen en medewerkers van Defensie. De code waarvoor een introductieperiode tot eind 1998 geldt, is vanmiddag in de schouwburg van Deventer gepresenteerd door luitenant-generaal M. Schouten, bevelhebber der landstrijdkrachten. In de toelichting heet het dat “de code dient als instrument om afspraken te maken over normen op het gebied van houding en gedrag en past in de voortgaande professionalisering van de krijgsmacht”.

Militairen en burgermedewerkers van de landmacht moeten zich ervan bewust zijn dat zij “een belangrijke bijdrage aan de verdediging van ons land en aan vrede en veiligheid in de wereld” leveren.

Zij moeten zich daarom houden aan regels als bijvoorbeeld: 1) Ik probeer het beste uit mezelf te halen en ben bereid van mijn fouten te leren; 2) Ik toon in mijn houding en gedrag dat ik er trots op ben bij de landmacht te werken; 3) Ik heb als lid van een team mijn collega's nodig en zij mij. Daarom voel ik me mede verantwoordelijk voor hun welzijn en spreek hen zonodig aan op hun doen en laten; (..) 5) Ik denk bij al mijn handelen aan de veiligheid van mijzelf en van mijn omgeving. Daarom ook vermijd ik drugs en matig ik mij in het gebruik van alcohol; (..) 7) Ik voer de taken die mij zijn opgedragen professioneel uit, ook onder moeilijke omstandigheden en zelfs bij gevaar voor eigen leven.