BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT

Bedrijven geven doorgaans de voorkeur aan zo weinig mogelijk regulering. En als er dan toch regels moeten komen dan willen ze die het liefst zelf maken en uitvoeren, zonder bemoeienis van de overheid. Maar als het over milieuzorg gaat liggen de zaken toch echt anders, schrijft Sally Eden van de Middlesex University in Business Strategy and the Environment. De auteur onderzocht de zaak door de beschikbare documentatie te analyseren en door interviews met vertegenwoordigers van 16 bedrijven.

In 1993 daagde John Gummer, de Britse minister voor Milieuzaken, het bedrijfsleven uit om zelf de verwerking van verpakkingsmateriaal te regelen. De minister nam dit initiatief nadat een eerdere poging tot zelfregulering al op niets was uitgelopen. Hij nodigde 28 grote en bij het publiek bekende ondernemingen uit om samen orde op zaken te stellen. Na vier jaar liep de zaak weer stuk en het bedrijfsleven kaatste de bal terug door te stellen dat zelfregulering op dit terrein onmogelijk was en dat de overheid de zaak maar moest regelen door landelijke wetgeving.

Een van de redenen waarom het bedrijfsleven zelfregulering prefereert is dat het regulering door buitenstaanders wil uitsluiten. Een andere reden is dat bedrijven zelfregulering zien als een mogelijkheid om zich tegenover het publiek te verantwoorden in crisissituaties. Een derde factor is dat zelfregulering de bedrijven de beste mogelijkheid geeft om van elkaars ervaringen te leren in de praktijk van alledag. Toch slaagden de Britse ondernemingen er niet in om zelf de verwerking van verpakkingsmateriaal te regelen. Een van de oorzaken was volgens de schrijver de onevenwichtige samenstelling van de groep. De ondernemingen die dicht bij de consument staan, zoals supermarktketens, waren oververtegenwoordigd vergeleken met de ondernemingen uit de verpakkingsindustrie.

Dat had tot gevolg dat de groep van 28 ondernemingen het niet eens kon worden over de vraag hoe de kosten van de zelfregulering verdeeld moesten worden. De auteur concludeert dat het bedrijfsleven op het gebied van milieuzorg niet in staat is veranderingen te bewerkstelligen en dat wetgeving door de overheid de beste manier is om dat te doen.

Business Strategy and the Environment is een uitgave van John Wiley and Sons. http://www.wiley.co.uk. Naam en adres van de auteur: Sally Eden, School of Geography and Environmental Management, Middlesex University, Queensway, Enfield, Middlesex, EN3 4SF, UK.