Auteur rapport Nusse wordt toch gehoord

Prof. drs. J.A. van Manen wordt als schrijver van het rapport over het toezicht op Nusse Brink en Regio Effekt toch gehoord. Tijdens een eerdere zittingsdag van het hoger beroep in de zaak Nusse Brink weigerde Van Manen op grond van zijn geheimhoudingsplicht als accountant enige toelichting te geven.

Gisteren, op de derde zittingsdag, besloot het Gerechtshof Van Manen te horen over de administratie bij Nusse Brink en over de omstreden baisse-transacties.

In het rapport van Van Manen van Cooper & Lybrand wordt kritiek geleverd op het toezicht van de beurs (Vereniging voor de Effectenhandel) op de twee commissionairsbedrijven. Eerder dit jaar heeft minister Zalm van Financiën een geschoonde versie van het rapport naar de Tweede Kamer gezonden. Van Manen was vanochtend niet voor commentaar beschikbaar. Hij zal op 20 november voor de rechter verschijnen.

De advocaten van de ex-directeuren R. Nusse en E. Brink van het gelijknamige commissionairshuis hebben met de ondervraging van Van Manen hun zin gekregen. Via de accountant willen zij het ontbreken van goed toezicht van het beursbestuur aantonen.