Woningbouwcorporaties: veertig miljard investeren

DEN HAAG, 20 OKT. De woningbouwcorporaties willen de komende drie jaar circa veertig miljard gulden investeren in de herstructurering van wijken, onderhoud en woningverbetering, goedkope nieuwbouw, duurzaam bouwen en maatregelen om woningen ook voor ouderen toegankelijk en betaalbaar te houden.

Dit staat in het Nationaal Programma Volkshuisvesting 1997-2000 dat de overkoepelende organisaties van corporaties, Nationale Woningraad en NCIV, hebben aangeboden aan staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting). Voor de komende jaren voorzien de corporaties een gemiddelde huurstijging van 3 tot 3,5 procent. Met deze huurstijging en de verkoop van huurwoningen financieren de corporaties de investeringen van de komende jaren.

Met hun programma geven de woningbouwcorporaties, die sinds begin jaren negentig zelfstandig moeten opereren, aan welke prestaties de overheid van hen kan verwachten. De bij NWR en NCIV aangesloten woningbouwcorporaties beheren gezamenlijk bijna 2,5 miljoen woningen. Staatssecretaris Tommel reageerde vanmorgen positief op de plannen.

De komende jaren gaan de woningbouwcorporaties op grote schaal woningen verkopen: ten minste tussen de 65.000 en 80.000. De opbrengsten daarvan, naar schatting tussen 3 en 4 miljard gulden, zijn bedoeld om verliesgevende activiteiten te betalen. De woningbouwcorporaties sluiten echter niet uit “dat op grond van de nu al zichtbare verhuurbaarheidsproblemen” meer woningen worden verkocht en dat er minder nieuwe woningen worden gebouwd.

De woningbouwcorporaties vinden dat de overheid maatregelen moet nemen om ongewenste bouw in regio's met dreigende leegstand tegen te gaan. Verder pleiten de corporaties voor een 'huurbeleid op maat'. Ze gaan er vanuit dat de huren de komende jaren gemiddeld minder zullen stijgen dan de afgelopen jaren het geval was. Bij de gemeenten pleiten zij voor lagere grondprijzen op locaties voor goedkope nieuwe huurwoningen. Ook zouden gemeenten voor sociale huurwoningen gematigde tarieven voor de onroerend zaakbelasting moeten hanteren.