Verkiezingsprogramma: VVD pleit voor 20.000 extra banen

DEN HAAG, 20 OKT. De VVD wil 20.000 overheidsbanen scheppen voor laagopgeleiden, het minimumloon verlagen en werkgevers fiscaal stimuleren om ouderen in dienst te nemen.

Dit staat in het ontwerp-verkiezingsprogram Investeren in de toekomst dat de partij vanmorgen heeft gepresenteerd. Het programma onderstreept dat het economisch beleid van het kabinet-Kok een duidelijk VVD-stempel draagt en dat de partij wil “doorgaan op de ingeslagen weg”.

Het scheppen van 20.000 banen 'van eenvoudige aard' moet de doorstroming bevorderen van langdurig werklozen en mensen met een gesubsidieerde baan naar een gewone baan. VVD-leider Bolkestein sprak vanmorgen over een 'De Grave-baan', naar de liberale staatssecretaris van Sociale Zaken De Grave. De VVD wil de arbeidsmarkt ook beter laten functioneren met beperking van de oplegging van CAO's aan hele bedrijfstakken en versoepeling van het ontslagrecht. Voor 'schaarse' ambtenaren zou de 40-urige werkweek opnieuw moeten worden ingevoerd.

De liberalen willen de maximum-duur van de WW-uitkering terugbrengen van vijf naar drie jaar. Nu de werkgevers geen oude werknemers meer kunnen laten afvloeien in de WAO dreigt dat op grote schaal te gebeuren in de WW, aldus het programma. Over het werk van ouderen moet minder belasting worden afgedragen, zoals dat onder dit kabinet al mogelijk is gemaakt voor jongeren.

Al eerder was bekend dat de VVD het minimumloon wil 'individualiseren'. Het gaat omlaag naar 70 procent van het huidige bedrag, maar er komen aanvullingen voor degenen die van hun inkomen ook anderen moeten verzorgen.

Het ontwerp-programma gaat uit van een jaarlijkse economische groei van 2 procent. Dat levert de overheid de komende kabinetsperiode 6,75 miljard gulden op. De VVD wil een bedrag van 12,65 miljard bezuinigen. Dan is er 19,4 miljard gulden beschikbaar die de VVD als volgt wil verdelen: 5,5 miljard voor het terugbrengen van het begrotingstekort tot 1 procent of minder, 7,5 miljard gulden voor lastenverlichting, en 6,4 miljard voor extra uitgaven voor onderwijs, volksgezondheid en veiligheid. Belastingmeevallers gaan allereerst naar reductie van het tekort. Opmerkelijk is verder dat de VVD geen belasting op de winst uit vermogen wil invoeren. Premier Kok keerde zich eerder dit jaar tegen de 'exhibitionistische winsten' uit handel in aandelen en opties.