Extra eenheid naar Bosnië

BUSOVCA, 20 OKT. Nederland stuurt een versterkt peloton van vijftig mariniers naar Bosnië. De mariniers zijn getraind voor oproertaken en worden uitgerust met stokken, schilden en speciale helmen. Zij krijgen de laatste weken instructie op de mobiele eenheidsschool in Havelte.

De extra eenheid is nodig, aldus minister Voorhoeve (Defensie) die dit weekeinde Bosnië bezocht, om voorbereid te zijn op ongeregeldheden bij de installatie van nieuwe gemeenteraden in Bosnië en om assistentie te verlenen bij de parlementsverkiezingen die op 23 november worden gehouden. De presidentsverkiezingen van 7 december worden waarschijnlijk drie maanden uitgesteld. De 234 militairen die het Nederlandse 42e gemechaniseerde bataljon hebben versterkt gaan de komende dagen terug naar Nederland. Er blijven 1.291 Nederlanders actief voor de vredesmacht in Bosnië.

Voorhoeve wil dat Nederland een “robuuste” aanwezigheid vertoont nu de komende maanden gemengde gemeentelijke besturen en gemengde politiekorpsen in Bosnië orde op zaken moeten stellen. In een aantal gemeenten verwacht de inlichtingendiensten van de Stabilisatiemacht (SFOR) moeilijkheden omdat het accepteren van de verkiezingsuitslag van september sommige partijen problemen geeft.

Het Nederlandse kabinet moet nog besluiten om ook na juni 1998 in Bosnië aanwezig te blijven. Voorhoeve toonde zich daar tijdens dit bezoek een groot voorstander van. Hij benadrukte de noodzaak om ook dan over veel vuurkracht te beschikken. “Ook de opvolger van SFOR zal krachtdadigheid moeten uitstralen. Dat immers dwingt ontzag af.”