Ex-generaal dreigt met omverwerping van bewind Jeltsin

MOSKOU, 20 OKT. Nieuwe toezeggingen van president Jeltsin om de oppositie te winnen voor Ruslands economische koers hebben dit weekeinde niet voorkomen dat er opnieuw verzet tegen zijn bewind opdoemt, nu uit de hoek van ontevreden legerofficieren.

Ex-generaal Lev Rochlin, voorzitter van de defensie-commissie in het Russische parlement, kondigde aan dat zijn deze zomer opgerichte beweging tegen de afbraak van het leger een “oefening” zal houden met de bedoeling vast te stellen “of zich al genoeg steun heeft opgebouwd om het gehate regime omver te werpen”. De organisatie van de charismatische Rochlin - oud-commandant van de Russische troepen in Tsjetsjenië - is al omschreven als een “broeinest van putchisten”. Rochlin zelf heeft gezegd de verdrijving van Jeltsin als “een missie” te beschouwen. Oud-minister van Defensie Rodionov heeft zich inmiddels bij de organisatie aangesloten.

Het is de eerste keer dat Rochlin zinspeelt op het gebruik van geweld ter omverwerping van het bewind. Voor het eerst ook geeft hij een tijdschema aan: de oefening zal plaatshebben op 23 februari, waarna Jeltsin “in het voorjaar” het veld zal moeten ruimen.

In een eerste reactie zei de fractieleider van de regeringspartij Ons Huis Rusland, waar Rochlin tot voor kort deel van uitmaakte, dat de rebellerende ex-generaal “meer en meer naar ongrondwettelijk extremisme neigt”.

In het maken van een vuist tegen het bezuinigingsbeleid van Jeltsin lijkt de 50-jarige Rochlin te slagen waar de communisten falen. Die haalden vorige week bakzeil tijdens een verhit debat in de Doema, de Russische Tweede Kamer: na een oproep van president Jeltsin zagen zij af van een stemming over een motie van wantrouwen tegen de regering.

Om een kabinetscrisis te bezweren bood Jeltsin aan het aangekondigde ronde-tafelgesprek over het hervormingsbeleid van de Russische regering uit te breiden. Er komt nu een forum, bestaande uit Jeltsin, premier Tsjernomyrdin en de voorzitters van beide Kamers van het parlement. Deze zogeheten Groep van Vier zal vandaag voor het eerst overleg voeren.

De beweging van Rochlin heeft inmiddels kantoren in 41 van de 89 regio's van Rusland.