...DOOR VOORMALIGE VVD-LEIDERS...

Iemand die ook zijn eigen public relations doet, is Hans Wiegel. De oud-leider van de VVD wordt nog regelmatig gevraagd voor spreekbeurten, regelmatiger in elk geval dan sommige VVD-Kamerleden.

Voor zijn op papier uitgewerkte teksten is echter geen plaats op de 'VVD-bank'. Deze bank, een antiek meubelstuk in de vleugel van het Kamergebouw waar de VVD kantoor houdt, is traditiegetrouw de plek waar de VVD-voorlichters de liberale toespraken ter inzage leggen. “Wij verzorgen niet de publiciteit van de heer Wiegel”, verklaart een voorlichter desgevraagd. “De heer Wiegel is geen lid van de Tweede-Kamerfractie.” De animositeit tussen Wiegel, die maar blijft opduiken met meningen over de VVD, en Frits Bolkestein, de huidige VVD-leider, zou hierbij geen rol spelen.

Maar Wiegel - 'Erelid en lid van de Eerste Kamer voor de VVD', zoals hij zelf boven zijn toespraken zet - laat zich niet zomaar buiten spel zetten. Vorige week hield hij een kritische spreekbeurt over het zijns inziens gebrekkige 'sociale gezicht' van de partij. De volgende morgen ging hij met 25 exemplaren in zijn tas naar de Senaat. Die zijn voor de pers, zo liet zijn particulier secretaresse uit Drachten weten. “De heer Wiegel wil u graag een exemplaar aanreiken.”

Vanavond spreekt Wiegel weer, juist op de dag dat de VVD haar verkiezingsprogramma presenteert. Maar, zo verzekert de spreekbeurtencoördinator van het partijbureau, dat is toeval.