DIE ZEIT

Wat is vandaag de dag sociaal, vraagt Die Zeit zich af. Alle politieke partijen schermen ermee en geven er een eigen inhoud aan. “Daarmee verliest het toverwoord sociaal zijn toverkracht”, stelt het blad.

Lange tijd was de sociale markteconomie synoniem voor het Duitse model. Volgens hoofdredacteur Roger de Weck is de Bondsrepubliek geen model meer en beschikt het land zelfs ook niet meer over een model. Maar dat betekent niet dat de sociale markteconomie is uitgewerkt. De sociale markteconomie, mits deze zich vernieuwt, heeft juist de toekomst, meent hij. Zoals Tony Blair in Groot-Brittannië New Labour heeft geproclameerd, zo zou Duitsland het begrip sociale markteconomie nieuw leven moeten inblazen. Daartoe doet De Weck zeven aanbevelingen. Deregeluring en flexibiliteit zijn hierbij de kernbegrippen. Cruciaal voor de discussie blijft de vraag of de terugkeer van werklozen in het arbeidsproces belangrijker wordt gevonden dan de welstand van degenen die reeds een baan hebben.