Criticus MiloševiEÉc wint stembus in Montenegro

PODGORICA, 20 OKT. De Montenegrijnse premier Milo DjukanoviEÉc heeft gisteren de presidentsverkiezingen in zijn land gewonnen. Daardoor krijgt Montenegro - deelstaat van Joegoslavië - een president die bekend staat als een fel criticus van de Joegoslavische president, Slobodan MiloševiEÉc.

Niet bekend

De verkiezingscampagne is bijzonder verbitterd geweest, een weerspiegeling van de belangen die bij de verkiezingen op het spel stonden. BulatoviEÉc is een trouw aanhanger van de Joegoslavische president MiloševiEÉc, DjukanoviEÉc is daarentegen een scherpe criticus van MiloševiEÉc; hij beschuldigt MiloševiEÉc Joegoslavië - en dus ook Montenegro - internationaal te hebben geïsoleerd en met de Montenegrijnse belangen nooit rekening te houden.

DjukanoviEÉc' verkiezing tot president van Montenegro maakt het voor de leider van de Joegoslavische federatie veel moeilijker Montenegro tot volgzaamheid te bewegen - een volgzaamheid die MiloševiEÉc niettemin hard nodig heeft wil hij de federale Joegoslavische grondwet zodanig wijzigen dat hij als federaal staatshoofd meer dan zuiver ceremoniële bevoegdheden krijgt. Dat in de andere Joegoslavische deelstaat, Servië, onlangs een parlement werd gekozen waarin zijn aanhangers niet langer de absolute meerderheid hebben, is voor MiloševiEÉc een aanvullend probleem. Servië moet ook nog een nieuwe president kiezen; en ook hier is MiloševiEÉc er niet zeker van dat zijn favoriete kandidaat wordt gekozen. Zevenenzestig tot zeventig procent heeft zijn stem uitgebracht. (Reuter, AFP, AP)