Conflict in haven Amsterdam verhard

Het conflict over de doorstart van de failliete Amsterdamse havenpool is afgelopen weekeinde verhard. De vervoersbond FNV verwijt het overslagbedrijf OBA “provocaties” en dreigt met acties bij dit bedrijf.

Volgens de FNV heeft de directie van OBA vrijdag verwachtingen gewekt door aan te geven het convenant te zullen bestuderen dat enige weken gesloten is tussen werkgevers in de Amsterdamse haven en de werknemers. OBA is de enige grote werkgever die het convenant, waarin de werkgevers toezeggen het extra werk bij de havenpool in te huren, niet heeft ondertekend. Voor de FNV was de toezegging dat OBA het convenant serieus zou bestuderen aanleiding vrijdag een bezetting van de Noordersluis in IJmuiden te laten beëindigen.

“Wij zijn met valse verwachtingen op pad gestuurd”, zegt FNV-bestuurder T. Koningh. OBA gaf dit weekend aan niets in het convenant te zien en niet aan een doorstart van de havenpool te willen meewerken. Met de opmerking “ze beheersen gewoon het vak niet” heeft OBA-directeur D. van den Vijver olie op het vuur gegooid. Koningh zegt dat als deze provocaties doorgaan harde acties bij OBA op stapel staan. Ook wordt gesproken over het afsluiten van de Schipholtunnel door de havenpool-medewerkers.

Circa 130 van de driehonderd havenpool-medewerkers zijn vanmorgen naar het GAK in Amsterdam getogen, omdat er onduidelijkheid heerst over hun ontslagdatum. Op het stadhuis in Amsterdam zijn vanmorgen onderhandelingen tussen de gemeente en delegaties van werkgevers en werknemers voortgezet. Deze waren vrijdag onderbroken vanwege de bezetting van de sluis in IJmuiden. De partijen moeten het nu eens worden over de uitgangspunten van een onderzoek naar een doorstart van de havenpool.