Zorgpas

In de loop van volgend jaar zullen de Nederlandse zorgverzekeraars de landelijkse zorgpas introduceren. Een dergelijke met een chip uitgeruste smartcard moet dienen voor patiëntenidentificatie en controle of en hoe de patiënt verzekerd is.

De kaart moet ook het betalingsverkeer met de zorgverzekeraars verbeteren. Door de invoering van de zorgpas behoeft de verzekerde in beginsel geen nota's meer te ontvangen: deze gaan via elektronische weg rechtstreeks naar de verzekeraar.

De kosten worden geschat op 60 tot 100 miljoen gulden, de besparingen op ongeveer 100 miljoen per jaar.