Zitbril

Op 13 oktober werden op de Achterpagina de problemen rond de 'grote en kleine bah' omstandig belicht. Ook ik erger mij gruwelijk aan het verschijnsel dat mannen de zitbril benatten, terwijl dit euvel met een betrekkelijk eenvoudige constructie te verhelpen zou zijn. In publieke gelegenheden zou aan de zitbril een eenvoudige veer kunnen zijn gemonteerd, die de bril in verticale positie houdt. Bij gebruik van de zitbril kan men de zitbril alvorens te gaan zitten naar beneden slaan. Waarschijnlijk kan de constructie nog goedkoper zijn dan de huidige.