Wallace versus Darwin

Marcel aan de Brugh citeert de Wallace-biograaf David Quammen (Z 11 okt.), die stelt dat Darwin de originaliteit van Wallace ten aanzien van de evolutieleer nooit heeft willen toegeven.

Als we bedenken dat Darwin bij de ontvangst van Wallace's brief met diens bevindingen schreef: “So all my originality, whatever it may amount to, will be smashed...”, dan valt het nog wel mee met die stelling van Quammen. Over het karakter van Wallace daarentegen heeft onze eigen Multatuli blijkens zijn Ideeën 227, 941 en 289 zich danig opgewonden bij lezing van Wallace's boek 'The Malay Archipelago' (Maarten 't Hart in het CS van 31-8-'84). Een verdere schaduwzijde van Wallace's karakter belichtte prof. W. Scharloo te Utrecht (CS 21 sept. 1984) waarbij zelfs het woord 'crook' viel.

    • H. Lippe