Waardestijging 37 procent in vijf jaar

Alle 572 gemeenten in Nederland hebben voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) hun panden moeten laten hertaxeren. De gemiddelde waardestijging bedroeg de afgelopen vijf jaar 37 procent, het gemiddelde Onroerend Zaak Belasting-tarief (OZB) ligt op 13,65. Veel burgers vroegen het taxatierapport van hun woning op, anderen dienden een bezwaarschrift in. De bevindingen van vijf gemeenten in Nederland.

Delfzijl: In deze gemeente (30.000 inwoners en 14.000 panden) is de herwaardering al in 1994 uitgevoerd. Delfzijl is daamee een van de 276 zogenoemde fictiegemeenten. De waardes uit 1994 zijn in Delfzijl met twee procent opgehoogd. Op de herwaardering kwamen in 1995 480 bezwaarschriften, vorig jaar kwamen daar nog eens 148 bezwaarschriften bij. Het OZB-tarief voor huiseigenaren ligt met 13,98 net boven het landelijk gemiddelde, maar de burgers in Delfzijl zijn er vorig jaar niet in koopkracht op achteruit gegaan. Er volgt wel een tariefstijging.

Oss: Het Brabantse Oss heeft met 65.000 inwoners en 23.000 panden heel wat bezwaarschriften ontvangen na de hertaxaties. Ruim 8000 mensen belden om informatie, 2800 van hen vroegen het taxatierapport op en 2100 maakten bezwaar. Daar wordt in februari uitsluitsel over gegeven. Oss heeft ook een gedifferentieerd OZB-tarief gehanteerd: huiseigenaren betalen 11,36 gulden per 5000 gulden huiswaarde en bedrijven 13,63. Daarmee zit Oss beneden het landelijk gemiddelde.

Rotterdam: In Rotterdam kreeg de bijna 600.000 inwoners tellende gemeente vorig jaar maar liefst 57.000 bezwaarschriften binnen voor de 320.000 getaxeerde panden. Rotterdam gebruikte vorig jaar de nieuwe waarden al bij de OZB. Dit jaar kwamen daar nog eens 16.000 officiële klachten bij. De waardestijging was dan ook niet gering: woningen gingen gemiddeld 53 procent in waarde omhoog. De huiseigenaren betalen dit jaar 22,15 gulden per 5000 gulden huiswaarde, bedrijven 23,60 gulden. Vorig jaar was dat voor huiseigenaren nog tien procent hoger, maar Rotterdam corrigeerde de tarieven dit jaar.

Noord-Beveland: Deze Zeeuwse gemeente bestaat pas sinds januari 1995 en had ten gevolge van de herindeling een wat trage start. Een slecht functionerend taxatiebureau maakte het volgens een woordvoerder van de gemeente wel erg bont door sommige huizen meer dan 80 procent in waarde te laten stijgen. De taxatie werd opnieuw uitgevoerd en is over twee maanden afgerond. De tussenstand tot nu toe: 5150 panden voor de in totaal 6900 inwoners. Tot nu toe zijn er 753 bezwaarschriften ingediend. Het OZB-tarief voor woningen en bedrijven is gelijk en komt voor eigenaren dit jaar op 11,13. De gemiddelde waardestijging is nog niet vastgesteld omdat nog niet alle panden zijn getaxeerd.

Landgraaf: Het Limburgse Landgraaf, 41.500 inwoners en 17.182 panden, heeft een relatief grote waardestijging meegemaakt. Gemiddeld gingen de woningen 67 procent in waarde omhoog, bedrijven met 41 procent. Dat leverde 1861 bezwaarschriften op. De tarieven werden daarop onmiddelijk aangepast zodat de burgers er niet op achteruit zouden gaan. Huiseigenaren betalen nu 15,61 gulden per 5000 gulden huiswaarde, bedrijven 18,72. Daarmee zit Landgraaf boven het landelijk gemiddelde. Voor volgend jaar staat een verhoging van drie procent op stapel.