Waalwijk

Het Raadhuis van Waalwijk, schepping van architect Kropholler, werd twintig centimeter (!) hoger gelegd dan de bebouwing in de omgeving, om aan te geven dat het gaat om een gebouw waar de macht werd uitgeoefend (14 oktober).

Kwestie van één trede dus. Maar dat is toch onzin? Iedere woningwetwoning ligt twintig centimeter hoger dan de straat. Drukfout of ongecijferdheid? Uit de foto bij het artikel blijkt dat de vloer van het raadhuis meer dan een meter boven de straat ligt. Navraag ter plekke leert dat het plein vóór het raadhuis twintig centimeter oploopt. Kwestie van verslaggeving dus.

    • G. Wildeman