Uilenburgersynagoge

De Uilenburgerstraatsynagoge, waar de groep Beth Chiddush op Grote Verzoendag een dienst hield (NRC Handelsblad, 13 oktober), is sinds ongeveer anderhalf jaar bijzonder fraai gerestaureerd. Er hebben reeds verscheidene evenementen plaatsgehad, o.a. de maandelijkse door de Leo Smit Stichting georganiseerde concerten. Het gebouw is thans geen synagoge meer.

Anderzijds zijn in Amsterdam en Amstelveen tegenwoordig niet minder dan tien synagogen, waarvan zeven Hoogduitse, twee Portugese, en één liberale, grotendeels in als synagoge ontworpen gebouwen, voor een deel in daarvoor aangepaste lokaliteiten. Er is dus keuze genoeg.

De Uilenburgerstraatsynagoge werd overigens reeds in de jaren vóór 1940 nog maar zeer matig bezocht, daar sinds de sanering van deze buurt omstreeks 1920 het overgrote deel van de toenmalige joodse bewoners naar elders was verhuisd, vooral de Transvaalbuurt. Een synagogedienst in dit gebouw op Grote Verzoendag - en blijkbaar alleen op Grote Verzoendag - sluit dus nauwelijks aan bij een Amsterdams-joodse traditie.

In het interview zegt de Amerikaanse oprichter, de baritonzanger Ken Gould, trouwens dat Beth Chidush primair op Amerika is georiënteerd. Dit is geen daad van piëteit tegenover de vroegere bezoekers van de Uilenburgersynagoge. Mijns inziens kan de groep Beth Chidush, op zoek naar een joodse identiteit die bij haar generatie past, beter in de Rode Hoed blijven.