Simonis (2)

Dank u wel, mevrouw Elsbeth Etty, voor uw reactie op de uitspraak van kardinaal Simonis (Z 11 okt.) inzake de gesteldheid van mensen, die abortus en euthanasie goed geregeld willen zien, het geweld in de samenleving helpen bevorderen.

Ik voelde me net zo verontwaardigd als u, maar ik vond het zo'n oerdomme uitspraak, dat ik dacht, dat niemand het serieus kon nemen. Bovendien ben ik na meer dan vijftig jaar in een overwegend rooms-katholieke provincie gewend geraakt aan het feit, dat mensen die zijn opgegroeid met het gegeven dat andere instanties dan jijzelf zeggen hoe je je gedragen moet, helemaal niet kunnen begrijpen hoe jij als zelfstandig denkend wezen, je eigen verantwoordelijkheid wilt dragen.