Peter Gerards in beroep tegen uitspraak

NIJMEGEN, 18 OKT. Peter Gerards gaat in beroep tegen de uitspraak van de president van de arrondissementsrechtbank in Zutphen. Die besliste twee weken geleden dat de voormalig spelersmakelaar zijn boekhouding bij een onafhankelijk registeraccountant moet inleveren. Gerards wordt door zijn voormalige werkgever, de voetballersvakbond VVCS, beschuldigd van financiële malversaties.

De VVCS ontsloeg Gerards in januari op staande voet. Hij zou zich persoonlijk hebben verrijkt aan transfers.

Het ontslag werd later omgezet in een formeel 'einde dienstverband', omdat Gerards beloofde mee te werken aan een onderzoek.