Oranjewoud

Columnist Bomhoff komt waarschijnlijk te laat met zijn suggestie om ter stimulering van de economische activiteit in het noorden Oranjewoud te bestemmen tot luxueus woonoord met villa's op ruime en - in vergelijking met de Randstad - goedkope kavels (11 oktober). De door Bomhoff uitgekozen locatie ligt namelijk onder de rook van een 250 hectare groot gebied dat de gemeente Heerenveen heeft bestemd tot industrieterrein; het Internationaal Bedrijvenpark Friesland.

De lage grondwaterstand heeft de kwaliteit van de bossen van Oranjewoud al ernstig aangetast. Uitvoering van de plannen om grote hoeveelheden grondwater voor industriële doeleinden te laten gebruiken en in de naaste omgeving een massale woonwijk te bouwen zal de doodsteek zijn voor de bossen en de aantrekkelijkheid van Oranjewoud als woonplaats.