Meer geld politieke partijen

DEN HAAG, 18 OKT. De subsidie van het rijk voor politieke partijen gaat omhoog van 8,3 naar 10 miljoen gulden per jaar. Dat heeft de ministerraad gisteren besloten.

Bij discriminerende partijen kan de subsidie worden ingetrokken. Dat kan dan voor een periode van vier jaar. Het kabinet is van plan een vergelijkbare sanctie in te voeren bij de (gratis) zendtijd voor politieke partijen. Daartoe wil het kabinet de Mediawet aanpassen.

Het bedrag gaat omhoog, omdat de partijen minder inkomsten hebben uit contributies doordat hun ledenaantallen dalen. “Omdat politieke partijen het hart van ons democratisch bestel en ons kiesstelsel vormen”, aldus minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) gaat de overheidssubsidie omhoog.

Partijen krijgen niet langer aparte subsidies voor hun wetenschappelijk instituut, de jongerenorganisatie en het algemene partijwerk. In plaats daarvan krijgen zij één bedrag in handen. Een deel daarvan blijft overigens geoormerkt. De partijen zullen deze middelen rechtstreeks door moeten sluizen naar de jongerenorganisatie en het wetenschappelijk bureau. Op die manier wordt voorkomen dat partijen geld voor hun wetenschappelijk werk gebruiken voor bijvoorbeeld een promotiecampagne van hun lijsttrekker.

Ondanks de oormerking van gelden is volgens Dijkstal het voordeel van de nieuwe regeling dat partijen vrijer zijn in de besteding ervan. Zo kunnen zij de middelen voortaan ook inzetten om hun leden te informeren of om contacten met buitenlandse geestverwanten te onderhouden.