Meer borstkanker na meer dan vijf jaar overgangshormonen

Hormoonpleisters of pillen die vrouwen in de overgang plakken of slikken om opvliegers, nachtzweten en andere klachten te bestrijden, kunnen bij voortgezet gebruik na de overgang het risico op botontkalking (osteoporose) en hartziekten verlagen. Een belangrijke vraag daarbij was of de kans op borstkanker werd verhoogd. En hoe de baten en risico's tegen elkaar moeten worden afgewogen.

Een bundeling (meta-analyse) van 51 epidemiologische onderzoeken naar het borstkankerrisico bij hormoonvervangingstherapie (HRT), waar in totaal 52.705 vrouwen met borstkanker en 108.411 vrouwen zonder borstkanker als controlegroep bij waren betrokken, toont aan dat de kans op borstkanker 14% verhoogd is bij vrouwen die ooit overgangshormonen gebruikten, vergeleken met vrouwen die nooit HRT gebruikten. Het risico is echter niet voor iedereen gelijk. Het neemt toe bij langer gebruik. Vrouwen die 1 tot 5 jaar HRT gebruiken, hebben een 5 tot 9% hogere kans op borstkanker, maar het verschil is statistisch nauwelijks van betekenis. Pas na 15 jaar gebruik is het risico duidelijk verhoogd (58%).

De helft van de vrouwen die ooit HRT gebruikten was voor het 48-ste levensjaar begonnen en voor het 53-ste gestopt.

Vrouwen die nu HRT gebruiken, waarbij lang- en kortgebruiksters worden gebundeld, hebben een 21% hogere kans op borstkanker. In de vijf jaar na stoppen met de hormonen is de kans gemiddeld 10%. Vijf jaar na stoppen met de therapie is het risico weer gelijk aan dat van vrouwen die geen overgangshormonen hebben gebruikt (The Lancet, 11 okt).

“Deze bevindingen moeten worden gezien in de context van de voordelen bij het gebruik van hormoonvervangingstherapie”, schrijven de auteurs van het ICRF Cancer Epidemiology Unit van het Radcliffe Infirmary in Oxford namens tientallen over de hele wereld verspreide auteurs. Maar aan een afweging wagen ze zich niet, omdat ze vinden dat de beschikbare gegevens onvoldoende zijn. Wel is duidelijk dat leeftijd de belangrijkste risicoverhoger voor borstkanker is. Tussen het 45-ste en 70-ste levensjaar stijgt de kans op borstkanker met ongeveer 400%.